Aktualności

Szanowni Państwo,

z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet Stowarzyszenie „Pactum” organizuje spotkanie otwarte dla mieszkańców Dębna, które odbędzie się pod hasłem NIEWIDOCZNOŚĆ KOBIET.

Porozmawiamy m.in. o nierównościach w zatrudnieniu, obecności kobiet w życiu publicznym, czy też systemie wynagradzania kobiet i mężczyzn w Polsce.

Udział w spotkaniu potwierdziły:

MARZENA ZYCHOWICZ socjolożka, nauczycielka akademicka zatrudniona w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych ZUT. Prezeska Instytutu Rozwoju Regionalnego, koordynatorka 8 projektów współfinansowanych z funduszu EFS dedykowanych rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywizacji zawodowej i społecznej kobiet. Koordynatorka projektów związanych z równym traktowaniem kobiet na rynku pracy i zrównoważoną partycypacją w życiu społecznym m.in.”Mama idzie do pracy” umożliwiającego bezrobotnym młodym matkom podniesienie kwalifikacji i powrót na rynek pracy oraz projekt „Konsultacje społeczne w gminach woj. zachodniopomorskiego” polegającego na przeszkoleniu urzędników i radnych, przygotowaniu projektu uchwał o obligatoryjnych konsultacjach społecznych w gminie oraz ich uchwaleniu przez rady gminy. Projekt zorientowany był na podniesienie partycypacji obywatelskiej i podniesienie poziomu przejrzystości w zakresie sprawowania władzy przez władze samorządowe.

AGATA BARYŁA – dziennikarka, kulturoznawczyni, medioznawczyni. Redaktorka naczelna i wydawczyni założonego w 2017 roku i zgłoszonego do rejestru czasopism i dzienników magazynu www.komunikatywnie.pl. Wyróżnienie w kategorii Dziennikarz Roku 2018 przyznawanej na Pomorzu Zachodnim od 30 lat przez SDRP (po raz pierwszy została przyznana w kategorii: nowe media). Wykładowczyni akademicka w obszarze zarządzania, marketingu i komunikacji w oświacie, copy/web/mwritingu, komunikacji społecznej. Doradczyni i szkoleniowiec ds. komunikacji w mediach. Wspiera firmy w tworzeniu strategii marketingowej i PR, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, tworzeniu m.in persony, lejka sprzedażowego i kanałów dotarcia do klienta.

BOGNA CZAŁCZYŃSKA pełnomocniczka regionalna Kongresu Kobiet, pełnomocniczka Marszałka Olgierda Geblewicza ds kobiet i równego traktowania, dziennikarka „Monitora Szczecińskiego”. Współorganizatorka Festiwalu Rozwojowego dla Kobiet PROGRESSteron w Szczecinie, Kongresów Kobiet w Szczecinie i Goleniowie, Rejsów Kobiet „NawiGracje”, brała udział w wielu projektach feministycznych m.in. kampanii społecznej One Billion Rising i Antyprzemocowej Sieci Kobiet.

9 MARCA 2022 roku

DĘBNOWSKI OŚRODEK KULTURY

GODZINA 17

Serdecznie zapraszamy!

Startuje mobilny punkt porad prawnych dedykowany przedsiębiorcom z terenu powiatu myśliborskiego.

W ramach punktu będzie można uzyskać nieodpłatnie poradę prawną dotyczącą regulacji Nowego Ładu.

Działalność gospodarcza to jeden z obszarów, w którym zajdą istotne zmiany wskutek modyfikacji dotychczasowych przepisów. Każdy przedsiębiorca ponosi określone koszty, które wpływają na ostateczną wysokość dochodu. Wśród nich pojawia się: podatek oraz składki ZUS. To właśnie tych dwóch kwestii dotyczą najważniejsze zmiany w obszarze działalności gospodarczych.

Radca prawny wyjaśni zainteresowanym, jakie są główne założenia programu, odpowie na pytania zainteresowanych, udzieli nieodpłatnie porady prawnej.

Z porad będzie można skorzystać od 14 lutego do 31 marca 2022 roku:

– telefonicznie pod numerem 502 455 394;

– mailowo pod adresem biuro@stowarzyszeniepactum.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Powiatu Myśliborskiego.

Serdecznie zapraszamy.

W dniu 19 listopada 2021r. Stowarzyszenie „PACTUM” zawarło umowę z miastem Krakowem na realizację zadania publicznego, którego przedmiotem jest wydanie podręcznika pod nazwą „Prawa i wolności człowieka – kompendium wiedzy


Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Pactum uruchamia „Mobilny Punkt Pomocy Prawnej dla Osób Niepełnosprawnych”. Z porad będzie można skorzystać telefonicznie lub mailowo od 3 grudnia 2021 do końca roku.

Z usług Punktu mogą korzystać osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego, ich opiekunowie oraz organizacji i instytucje działające na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

Pomoc w ramach Mobilnego Punktu Pomocy Prawnej dostępna będzie już od 3 grudnia 2021 do końca roku, w godzinach od 10 do 18. Z radcą prawnym będzie można skontaktować się telefonicznie lub mailowo:
numer telefonu: 502 455 394;
adres e-mail: stowarzyszenie.pactum@gmail.com

Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Lubuskiego.


ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU „EKOKONSUMENT”

W dniu 10 listopada 2021 roku rozpoczynamy realizację projektu EKOKONSUMENT.

Projekt stanowi fuzję porad o charakterze prawnym dla konsumentów oraz racjonalnego, zrównoważonego podejścia do tematyki zakupów.


WSPÓŁPRACA Z WOJEWÓDZTWEM ZACHODNIOPOMORSKIM

Miło jest nam poinformować, iż w dniu 28 października 2021 roku Stowarzyszenie Pactum zawarło z Województwem Zachodniopomorskim umowę, której przedmiotem jest realizacja zadania publicznego pn. „EKOKONSUMENT”.

ZAPRASZAMY NA NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ICH RODZIN

 

W dniu 3 grudnia 2021 roku w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Pactum organizuje nieodpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, opiekunów prawnych.

Dyżurujący radca prawny udzieli nieodpłatnych porad prawnych m.in. w zakresie związanych z dostępnością do świadczeń, rehabilitacji społecznej, zawodowej, itp.

3 grudnia 2021 roku, Dębnowski Ośrodek Kultury, 

ul. Daszyńskiego 20, 74-400 Dębno

dyżur radcy prawnego w godzinach od 12 do 16

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu 502 455 394 lub kierując zapytanie na adres mailowy: stowarzyszenie.pactum@gmail.com.

Serdecznie zapraszamy!

WSPÓŁPRACA Z MIASTEM BYDGOSZCZ

W dniu 29 października 2021 roku Stowarzyszenie "Pactum" zawarło umowę z Miastem Bydgoszcz, której przedmiotem jest realizacja zadania publicznego w postaci wydania podręcznika pn. "ABC Konsumenta - poradnik praktyczny dla seniorów".

WSPÓŁPRACA Z GMINĄ DĄBROWA GÓRNICZA

W dniu 27 października 2021 roku Stowarzyszenie Pactum zawarło umowę z Gminą Dąbrowa Górnicza o realizację zadania publicznego, którego przedmiotem jest wydanie podręcznika "Przemoc w rodzinie - poradnik praktyczny dla ofiar przemocy w rodzinie".


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY 2021

W dniu 2 października 2021 roku w ramach Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy od godziny 10 do godziny 14 byliśmy w Myśliborskim Ośrodku Kultury i udzielaliśmy nieodpłatnie porad prawnych dla osób doświadczających przemocy.

Prawnikiem dyżurującym była radca prawny Aleksandra Trusewicz.

ZAJĘCIA Z OCHRONY KONSUMENCKIEJ DLA DZIECI W MIESZKOWICACH


Przystanek nr 5 – Mieszkowice

W dniu 29 września 2021 roku odbyły się zajęcia z ochrony konsumenckiej w trzech klasach Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach.

Zajęcia poprowadziła radca prawny Aleksandra Trusewicz.

Zajęcia zostały Przeprowadzone w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Pactum zadania publicznego na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego. 

Tour de Konstytucja – 17 października 2021 r., o godzinie 12:00 na placu Konstytucji 3 maja w Dębnie. Organizatorem miejscowego przystanku jest dębnowskie Stowarzyszenie Pactum a za ogólnopolską inicjatywą stoi Fundacja „Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych”. Swój przyjazd do Dębna potwierdzili: pani Danuta Przywara- współtwórczyni i wieloletnia prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, pan Jarosław Onyszczuk- prokurator, członek stowarzyszenia Lex Super Omnia, Robert Hojda- prezes Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów, pomysłodawca Touru, oraz wielu sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych.
Serdecznie zapraszamy!

ZAPRASZAMY NA NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

PODZIĘKOWANIE

Działając w imieniu Stowarzyszenia „Pactum” z siedzibą w Dębnie, niniejszym składam serdeczne podziękowanie dla Szkół biorących udział w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego pn.: „Zajęcia edukacyjne wprowadzające do tematyki ochrony konsumenckiej dla dzieci i młodzieży” na podstawie umowy o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).

 Celem projektu było pogłębianie świadomości uczniów w zakresie m. in.: przysługujących konsumentom praw oraz skutecznego dochodzenia roszczeń w przypadku sporu z przedsiębiorcą, promowania wymagającej i krytycznej postawy młodych konsumentów wobec reklam i komunikacji marketingowej, omówienia zagadnień związanych z bezpieczeństwem zakupów w sieci, objaśnienia systemu instytucjonalnej ochrony konsumentów (m. in. UOKIK, rzecznicy powiatowi/ miejscy, organizacje pozarządowe).

Wyrażamy entuzjazm wobec otwartej postawy Dyrekcji Szkół, które umożliwiły przeprowadzenie zajęć, a tym samym na zwrócenie szczególnej uwagi przez Placówki na kwestie związane z ochroną konsumencką.

Z serdecznym pozdrowieniem, 

radca prawny Aleksandra Trusewicz

prezes zarządu Stowarzyszenia „Pactum”

ZAJĘCIA Z OCHRONY KONSUMENCKIEJ DLA DZIECI W STARGARDZIE


Przystanek nr 4 czyli Stargard

W dniu 24 września 2021 roku udało nam się zrealizować cykl zajęć z tematyki ochrony konsumenckiej dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie.

Zajęcia poprowadziła radca prawny Aleksandra Trusewicz.

Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Pactum zadania publicznego na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego.

ZAJĘCIA Z ZAKRESU OCHRONY KONSUMENCKIEJ

Przystanek nr 3 czyli Myślibórz

W dniu 23 września 2021 roku
mieliśmy przyjemność gościć w dwóch szkołach w Myśliborzu tj. w Zespole Szkół
im. Noblistów Polskich oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Kusocińskiego.

Zajęcia z zakresu ochrony konsumenckiej poprowadziła radca prawny Aleksandra Trusewicz.

Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Pactum zadania publicznego na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego.

ZAJĘCIA Z OCHRONY KONSUMENCKIEJ DLA DZIECIW CHOSZCZNIE


Przystanek nr 2 – Choszczno

W dniu 22 września 2021 roku udało nam się zrealizować zajęcia z ochrony konsumenckiej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie.

Zajęcia poprowadziła radca prawny Aleksandra Trusewicz.

 Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Pactum zadania publicznego na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego.

ZZAJĘCIA Z OCHRONY KONSUMENCKIEJ DLA DZIECIW PYRZYCACH


Przystanek nr 1 czyli Pyrzyce

W dniu 21 września 2021 roku mieliśmy przyjemność zrealizować zajęcia z ochrony konsumenckiej dla młodzieży z Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Pyrzycach.

Zajęcia poprowadziła radca prawny Aleksandra Trusewicz.

Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Pactum zadania publicznego na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego.

WSPÓŁPRACA Z WOJEWÓDZTWEM ZACHODNIOPOMORSKIM

W dniu 13 września 2021 roku zawarta została przez nasze Stowarzyszenie z Województwem Zachodniopomorskim umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem „Zajęcia edukacyjne wprowadzające do tematyki ochrony konsumenckiej dla dzieci i młodzieży”.

 Zadanie będzie realizowane poprzez cykl zajęć w szkołach na terenie 5 powiatów, tj. myśliborskiego, gryfińskiego, choszczeńskiego, pyrzyckiego oraz stargardzkiego.

ŚLUBOWANIE RADCOWSKIE 2021


Szanowni Państwo,

niezmiernie miło jest nam poinformować, iż Aleksandra Trusewicz (prezes zarządu Stowarzyszenia „Pactum”) i Agnieszka Śliwińska (wiceprezes zarządu Stowarzyszenia „Pactum”) uzyskały wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze oraz złożyły ślubowanie.