Darowizny

Stowarzyszenie "PACTUM"

DAROWIZNY

Stowarzyszenie przyjmuje:

1) darowizny o charakterze ogólnym, przeznaczone na bieżącą działalność statutową Stowarzyszenia,
2) darowizny celowe, przeznaczone na wsparcie konkretnego projektu wybranego przez Darczyńcę.

Zachęcamy do cyklicznego wsparcia działalności Stowarzyszenia poprzez ustawienie stałego zlecenia bankowego.


Stowarzyszenie Pactum
74-400 Dębno, ul. Mickiewicza 38
KRS: 0000598305
NIP: 5971733682

numer rachunku bankowego
Bank Pekao S.A.
35 1240 3552 1111 0010 9538 9962

Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe/ darowizna na cel (…)