Wolontariat

Stowarzyszenie "PACTUM"

WOLONTARIAT

Działalność Stowarzyszenia jest możliwa w znacznej mierze dzięki zaangażowaniu wolontariuszy., którzy wspierają naszą bieżącą działalność.

 

Promujemy także wolontariat pracowniczy. W tym zakresie podejmujemy działania polegające na inicjowaniu oraz wspieraniu przez danego pracodawcę działalności społecznej pracowników. Dla współpracujących ze Stowarzyszeniem firm oznacza to przede wszystkim możliwość realizacji założeń swojej strategii CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu).

W zależności od formy współpracy w ramach wolontariatu, Stowarzyszenie, na zasadzie wzajemności, oferuje tzw. świadczenia zwrotne, m.in. dyplomy z podziękowaniem, szkolenia, publikacje elektroniczne.

Chcesz dołączyć do zespołu wolontariuszy? Napisz do nas na adres mailowy biuro@stowarzyszeniepactum.pl.