O nas

Stowarzyszenie PACTUM

Stowarzyszenie „Pactum” zostało zarejestrowane w dniu 25 stycznia 2016 r. w Sądzie Rejonowym Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000598305. Od momentu uzyskania konstytutywnego wpisu do rejestru KRS, nieprzerwanie, Stowarzyszenie podejmuje działalność związaną z szeroko rozumianą edukacją prawną, udzielaniem porad oraz informacji prawnych. Do głównych celów działania organizacji należy rozwój i upowszechnianie nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej, a także mediacji oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Stowarzyszenie prowadzi również działania skierowane na kształtowanie i rozwijanie świadomości prawnej społeczeństwa.

Stowarzyszenie zrealizowało zadania z programu „Społecznik”- Zachodniopomorski System Wspierania Inicjatyw-Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie, a także wzięło udział w drugiej edycji programu „Decydujesz, pomagamy” (wspólna inicjatywa Tesco oraz Fundacji Tesco Dzieciom) . Stowarzyszenie prowadzi rozmaite projekty, m.in. realizuje cykl wykładów „Prawo na co dzień – Prawa Konsumenta”. Ponadto Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Zespołem Szkół nr 1 w Dębnie, w ramach której prezes Stowarzyszenia „Pactum” Aleksandra Trusewicz przeprowadziła szkolenie z zakresu praw konsumenta. We władzach Stowarzyszenia, praktycznie od początku jego zawiązania, znajdowały się osoby z wykształceniem prawniczym, które swoją wiedzę oraz zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystywały dla realizacji celów statutowych organizacji. Istotną część działalności wnioskodawcy stanowi działalność szkoleniowo – doradcza polegająca na udzielaniu merytorycznego wsparcia osobom fizycznym, podmiotom, w tym również organizacjom pozarządowym. Ponadto Stowarzyszenie uzyskało wpis na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, a także nieodpłatnej mediacji na terenie województwa zachodniopomorskiego. Stowarzyszenie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31.12.2020 roku prowadziło obsługę dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Dębnie oraz w Myśliborzu, udzielając w ww. punktach porad prawnych. W dniu 17 października br. nasza organizacja zorganizowała i poprowadziła spotkanie w ramach cyklu: „Tour de Konstytucja” w Dębnie, w którym udział wzięli m.in. współtwórczyni i wieloletnia Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prezes Fundacji Kongres Obywatelskich, prokuratorzy, adwokaci i radcy prawni. Spotkanie poprowadzili prawnicy Stowarzyszenia Pactum.  Powyższe spotkanie miało charakter informacyjno-szkoleniowe, a tematyką przewodnią była ochrona  praw i wolności człowieka, swobód obywatelskich, analiza konkretnych przepisów Konstytucji, dyskusja na temat sytuacji na granicy z Białorusią w kontekście praw i wartości zapisanych w Konstytucji.