Kontakt

Stowarzyszenie "PACTUM"

Kontakt

numer rachunku bankowego

Bank Pekao S.A.

35 1240 3552 1111 0010 9538 9962