O mediacji

Stowarzyszenie "PACTUM"

O mediacji

Mediacja to metoda rozwiązywania sporów w sposób pozasądowy.

Istotnym jest osoba mediatora, który w sposób neutralny oraz bezstronny ma za zadanie pomóc stronom rozwiązać łączący ich konflikt.

Mediacja może się odbyć na każdym etapie postępowania, m.in. przed wszczęciem postępowania sądowego, jak również po skierowaniu danej sprawy do sądu.