O ośrodku

Stowarzyszenie "PACTUM"

O ośrodku

Celem promowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a także wspierania osób (podmiotów) w zakresie rozwiązywania konfliktów, w ramach struktur Stowarzyszenia Pactum, został powołany Ośrodek Mediacyjny.

Działalność Ośrodka Mediacyjnego jest adresowana do osób fizycznych, osób prawnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz innych jednostek/instytucji.

Prowadzimy mediacje w sprawach m.in. cywilnych, społecznych, rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych, karnych, czy też w społecznościach szkolnych.

Mediatorzy zrzeszeni w ramach naszego Ośrodka charakteryzują się profesjonalizmem, wysokimi kompetencjami oraz doświadczeniem.