Rodzaje mediacji

Stowarzyszenie "PACTUM"

Rodzaje mediacji

W ramach działalności Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Pactum pomagamy rozwiązywać konflikty w wielu rodzajach spraw, m.in.:

1) mediacje cywilne – np. sprawy o zachowek, rozwiązanie umowy;
2) mediacje społeczne – np. konflikty sąsiedzkie, we wspólnotach mieszkaniowych;
3) mediacje rodzinne – np. sprawy o kontakty z dzieckiem;
4) mediacje prawnicze – np. sprawy o mobbing;
5) mediacje gospodarcze – np. sprawy o wykonanie umowy, o zapłatę;
6) mediacje karne – np. sprawy o naprawienie szkody, o zadośćuczynienie.