PROJEKTY

Startuje mobilny punkt porad prawnych dedykowany przedsiębiorcom z terenu powiatu myśliborskiego.

W ramach punktu będzie można uzyskać nieodpłatnie poradę prawną dotyczącą regulacji Nowego Ładu.

Działalność gospodarcza to jeden z obszarów, w którym zajdą istotne zmiany wskutek modyfikacji dotychczasowych przepisów. Każdy przedsiębiorca ponosi określone koszty, które wpływają na ostateczną wysokość dochodu. Wśród nich pojawia się: podatek oraz składki ZUS. To właśnie tych dwóch kwestii dotyczą najważniejsze zmiany w obszarze działalności gospodarczych.

Radca prawny wyjaśni zainteresowanym, jakie są główne założenia programu, odpowie na pytania zainteresowanych, udzieli nieodpłatnie porady prawnej.

Z porad będzie można skorzystać od 14 lutego do 31 marca 2022 roku:

– telefonicznie pod numerem 502 455 394;

– mailowo pod adresem biuro@stowarzyszeniepactum.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Powiatu Myśliborskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie Pactum realizuje projekt „Ekokonsument” na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego. 

Świadomy i odpowiedzialny ekokonsument to osoba, która realizuje swoje potrzeby ze świadomością ich konsekwencji dla otoczenia/środowiska. Stara się, by-nie ograniczając drastycznie tychże potrzeb i dążenia do szeroko rozumianej jakości życia – zostawiać jak najmniejszy „ekologiczny (w tym klimatyczny) ślad” na Ziemi. Ekokonsument wie, że problem degradacji środowiska i wpływu działalności człowieka na zmiany klimatu to problem globalny, który dotyczy nas wszystkich łącznie i każdego z osobna. Wszyscy łącznie i każdy z nas z osobna jesteśmy też częścią rozwiązania tego problemu. Na co dzień doradzamy konsumentom, prowadzimy poradnictwo prawne. Nasza organizacja podejmuje również działania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska oraz zmianami klimatycznymi. Projekt stanowi zatem fuzję porad o charakterze prawnym dla konsumentów oraz racjonalnego, zrównoważonego podejścia do tematyki zakupów.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAJĘCIA EDUKACYJNE WPROWADZAJĄCE DO TEMATYKI OCHRONY KONSUMENCKIEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zadanie publiczne pn. „Zajęcia edukacyjne wprowadzające do tematyki ochrony konsumenckiej dla dzieci i młodzieży” realizowane było poprzez opracowanie i przeprowadzenie interaktywnych zajęć dla uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, których celem jest pogłębianie świadomości uczniów w zakresie:

· przysługujących konsumentom praw oraz skutecznego dochodzenia roszczeń w przypadku sporu z przedsiębiorcą,

· promowania wymagającej i krytycznej postawy młodych konsumentów wobec reklam i komunikacji marketingowej,

· omówienia zagadnień związanych z bezpieczeństwem zakupów w sieci,

· objaśnienia systemu instytucjonalnej ochrony konsumentów (m. in. UOKIK, rzecznicy powiatowi/ miejscy, organizacje pozarządowe).

Lekcje były podzielone na część wykładową i warsztatową. Zajęcia przeznaczone były dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, a także uczniów 1 i 2 klas szkół ponadpodstawowych.

Zadanie było realizowane na terenie powiatów: gryfińskiego pyrzyckiego, myśliborskiego, choszczeńskiego oraz stargardzkiego.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY 2021

2 października 2021 roku obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Z tego względu Stowarzyszenie Pactum zorganizowało nieodpłatne porady prawne dla osób doświadczających przemocy. Skorzystać z porady prawnej można było w siedzibie Myśliborskiego Ośrodka Kultury w Myśliborzu (ul. Klasztorna 3, 74-300 Myślibórz). Porady prawne udzielane były przez radcę prawnego Aleksandrę Trusewicz.


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE MYŚLIBORSKIM W 2020 ROKU

Przez cały 2020 rok mieliście Państwo możliwość skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych jakie były świadczone przez prawników w ramach dwóch punktów zlokalizowanych na terenie powiatu myśliborskiego. Z uwagi na pandemię koronawirusa czasowo porady prawnej udzielane były w sposób zdalny (telefonicznie).

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby pomimo niesprzyjających okoliczności pandemicznych, porady prawne były dla Państwa świadczone bez przestoju.

ABC PARTYCYPACJI–KOMPENDIUM O WŁĄCZENIU MIESZKAŃCÓW WE WSPÓŁDZIAŁANIE I WSPÓŁDECYDOWANIE

Zadanie polegało na opracowaniu i rozpowszechnieniu podręcznika o partycypacji społecznej na terenie powiatu wrocławskiego. Stowarzyszenie zapewniło wydruk oraz dystrybucję podręcznika na terenie powiatu wrocławskiego.

Zakres przedmiotowy podręcznika to m.in. inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, budżet partycypacyjny, konsultacje społeczne, organizacje pozarządowe, techniki partycypacyjne i inne.