Punkt konsultacyjny

Stowarzyszenie "PACTUM"

Punkt konsultacyjny

Stowarzyszenie Pactum udziela konsultacji prawnych oraz organizuje wsparcie prawne dla ofiar przemocy, a także osób zagrożonych działaniami przemocowymi. Konsultacje w ramach Punktu są prowadzone przez wykwalifikowany zespół prawników Stowarzyszenia. Nasza organizacja współpracuje z radcami prawnymi oraz adwokatami na terenie całego kraju.

Geneza powstania Punktu jest związana ze świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej polegającej na zabezpieczeniu sytuacji osoby, która doświadczyła przemocy.

Stowarzyszenie "PACTUM"

Jak działa Punkt Konsultacyjny?

1) udzielenie informacji w zakresie możliwości skorzystania z dostępnych rozwiązań w sprawach przemocy, w tym przemocy w rodzinie;

2) prowadzenie konsultacji prawnych oraz psychologicznych dla ofiar przemocy;

3) udzielania wsparcia prawnego dla osób dotkniętych przemocą lub narażonych na jej wystąpienie;

4) rozpoznanie problemów oraz wsparcie mentoringowe dla ofiar przemocy, w tym ofiar przemocy w rodzinie.

Stowarzyszenie "PACTUM"

Działania prowadzone w ramach Punktu Konsultacyjnego:

I. indywidualne – świadczenie pomocy osobom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osobom doświadczającym przemocy, osobom zagrożonym przemocą. Każdorazowo pomoc jest ustalana w sposób indywidualny.

II. grupowe – prowadzenie warsztatów dla ofiar przemocy, w tym przede wszystkim dla ofiar przemocy w rodzinie. Poprzez udział w warsztatach, uczestnicy są w stanie przeciwstawić się trudnościom. Działania grupowe mają za zadanie zmotywować osoby dotknięte przemocą do jej zatrzymania, a tym samym podjęcia określonych kroków do całkowitego jej zniwelowania. W szczególności, w grupach, w których uczestniczkami są kobiety stawiamy nacisk na umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, a tym samym pomagamy odbudować swoją pewność siebie oraz potencjał.

 

Dyżury

Dyżur radcy prawnego / adwokata – każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w godzinach od 15 do 17.

Dyżur psychologa – każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godzinach od 15 do 17.