Rodo

Stowarzyszenie "PACTUM"

Rodo

RODO 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO), informujemy:

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pactum, ul. Mickiewicza 38, 74-400 Dębno, e-mail: biuro@stowarzyszeniepactum.pl, tel. 502 455 394.


Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, tj. w ramach uprawnionej statutowej działalności Stowarzyszenia, w celu realizacji jego celów statutowych za zgodą na podstawie art. 6 ust 1 lit a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, pod warunkiem wyrażenia zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a), gdy Administrator zwróci się do Państwa o wyrażenie takiej zgody. Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można też przesłać maila na adres e-mail biuro@stowarzyszeniepactum.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umów, realizacją projektów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym z rekrutacją, nawiązaniem i przebiegiem procesu podjęcia zatrudnienia/współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i h RODO, w celu wypełniania obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 c oraz art. 9 ust 2 lit b RODO; w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator przechowuje dane osobowe przez czas określony przepisami prawa, w tym na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO.

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Administrator informuje, o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

W sprawie Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się:

listownie na adres: 74-400 Dębno, ul. Mickiewicza 38;

mailowo: biuro@stowarzyszeniepactum.pl