Zarząd

Stowarzyszeniepactum.pl

Zarząd

Aleksandra Trusewicz

radca prawny, mediator, praktyk partycypacji

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a także Studiów Podyplomowych Mediacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze, a następnie została wpisana na listę radców prawnych. Mediator sądowy, wpisana na listy stałych mediatorów sądowych przy Sądach Okręgowych w Szczecinie, Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim oraz Zielonej Górze. Ekspert w dziedzinie prawa organizacji pozarządowych.

Aktywnie zaangażowania w działalność na rzecz lokalnej społeczności, w tym w działania na polu międzysektorowym. Zwolenniczka włączenia mieszkańców we współdziałanie, również z wykorzystaniem tzw. metod ADR. Wspiera projekty mające na celu zwiększanie świadomości prawnej, w tym zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Współautorka zmian statutowych polegających na przyznaniu prawa inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcom Gminy Dębno. Nominowana w Plebiscycie Kobieta Roku Pomorza Zachodniego organizowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

e-mail: a.trusewicz@stowarzyszeniepactum.pl

Stowarzyszeniepactum.pl

Zarząd

 

Agnieszka Śliwińska

radca prawny

 

Absolwentka prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz agronomii Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze, a następnie została wpisana na listę radców prawnych.

Wspiera projekty mające na celu zwiększanie świadomości prawnej.

e-mail: a.sliwinska@stowarzyszeniepactum.pl