Zarząd

ALEKSANDRA TRUSEWICZ

prezes zarządu

radca prawny, mediator sądowy

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a także Studiów Podyplomowych Mediacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze, a następnie została wpisana na listę radców prawnych. Mediator sądowy, wpisana na listy stałych mediatorów sądowych przy Sądach Okręgowych w Szczecinie, Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim oraz Zielonej Górze. Ekspert w dziedzinie prawa organizacji pozarządowych.

Aktywnie zaangażowania w działalność na rzecz lokalnej społeczności, w tym w działania na polu międzysektorowym. Zwolenniczka włączenia mieszkańców we współdziałanie, również z wykorzystaniem tzw. metod ADR. Wspiera projekty mające na celu zwiększanie świadomości prawnej, w tym zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. 

Współautorka zmian statutowych polegających na przyznaniu prawa inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcom Gminy Dębno. Nominowana w Plebiscycie Kobieta Roku Pomorza Zachodniego organizowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

AGNIESZKA ŚLIWIŃSKA

wiceprezes zarządu

radca prawny

Absolwentka prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz agronomii Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze, a następnie została wpisana na listę radców prawnych. Wspiera projekty mające na celu zwiększanie świadomości prawnej.

Aleksandra Trusewicz

prezes zarządu

Radca Prawny

Agnieszka Śliwińska

Wiceprezes zarządu

Radca prawny